Onderwijshuisvesting


BOA Advies - sinds 15 september 2016 onderdeel van ICS ruimteregie BV - voor onderwijshuisvesting ondersteunt gemeenten, schoolbesturen en welzijnsinstellingen bij de nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of aanpassing van de huisvesting. BOA Advies is sinds 1995 gespecialiseerd in onderwijshuisvesting en huisvesting voor welzijnsorganisaties zoals de kinderopvang. Van ROC tot brede school en van integraal kindcentrum tot universiteit, BOA Advies heeft ruime ervaring. Wij werken graag met u aan veilige en duurzame gebouwen en leeromgevingen waarin kinderen of studenten optimaal leren en waarin de leerkrachten prettig kunnen werken.

Onderzoek & advies onderwijshuisvesting voor gemeente en schoolbestuur.
Voor gemeenten en schoolbesturen zijn wij ervaren sparringpartners voor bijvoorbeeld een lange termijn integraal huisvestingsplan per wijk of gemeente. We kunnen u op strategisch niveau adviseren over groei- en krimpscenario's en dit doorvertalen naar de gevolgen voor onderwijshuisvesting. Ook verzorgen wij o.a. haalbaarheidsonderzoeken, of locatieonderzoeken. Direct naar onderzoek & advies onderwijshuisvesting.

BOA Advies: bouwmanagement en projectmanagement onderwijshuisvesting

BOA Advies neemt als bouwmanager alle zorg uit handen bij bijvoorbeeld de nieuwbouw of renovatie van uw school; bij het verbeteren van het binnenklimaat van uw school of bij vragen rond beheer en onderhoud. Dit doen wij door het bouwmanagement in uw naam te voeren over de nieuwbouw of verbouwing van uw school, voor delen ervan of het geheel. BOA Advies onderzoekt en vertaalt uw onderwijsvisie en de gebruikerswensen naar technische mogelijkheden. BOA Advies kent de markt en de mogelijkheden.
Direct naar bouwmanagement

Voor schoolbesturen of welzijnsinstellingen verzorgen wij bijvoorbeeld de inkoopondersteuning, doorlopen wij alle contracten of adviseren wij over medegebruik & verhuur. Door onze ruime ervaring op dit gebied kunnen wij de beste kwaliteit voor de juiste prijs voor u bewerkstelligen. Direct naar facilitair management.

BOA-adviseurs bieden state-of-the-art expertise bij planvorming, realisatie en onderhoud van uw onderwijshuisvesting. Onze opdrachtgevers waarderen onze verrassende oplossingen, onze betrokkenheid, de snelle manier van werken en de heldere communicatie.

Wilt u meer weten over BOA Advies en onderzoek, facilitair of zoekt u een bouwmanager voor uw onderwijshuisvesting of huisvesting welzijn bel 020 - 494 23 63 of vraag onze brochure aan: post@boa-advies.nl. U kunt op deze site meerdere projecten bekijken.

U kunt ons ook volgen op Twitter en op LinkedinFoto's:
Actueel

Boa Advies
Eerste paal uitbreiding Metis Montessori Lyceum in Amsterdam

Op vrijdag 14 oktober jl. werd de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam door wethouder >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies is onderdeel van ICS Ruimteregie BV

BOA Advies is per 15 september 2016 onderdeel geworden van ICS Ruimteregie BV. Hiermee wordt BOA Advies naast ICSadviseurs en >>>
Boa Advies
Boa Advies
Technisch adviseurs maatschappelijk vastgoed voor onze vestiging Amsterdam

Technisch adviseurs maatschappelijk vastgoed voor onze vestiging Amsterdam
Ons expertiseveld 'Bouwtechnisch advies' is op zoek >>>
Boa Advies
Boa Advies
Start uitbreiding Metis Montessori Lyceum

BOA Advies voert het projectmanagement van de uitbreiding van de het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam (MML). Begin september is begonnen >>>
Boa Advies
Boa Advies
Opening tijdelijke huisvesting Rudolf Steinerschool

Op donderdag 1 september werd het nieuwe tijdelijke onderkomen van de Rudolf Steinerschool officieel geopend door wethouder Snoek. >>>
Boa Advies
Boa Advies
2700 zonnepanelen op 8 locaties van Dunamare Onderwijsgroep

Het bestuur van Dunamare Onderwijsgroep heeft BOA Advies ingeschakeld voor het verzorgen van de aanbesteding, het begeleiden van en >>>
Boa Advies
Boa Advies
Ontwerpfase Kersenboom van start

De ontwerpfase voor de brede school De Kersenboom in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep in Diemen is gestart. De bestaande school was te >>>
Boa Advies
Boa Advies
Start bouw Vilniusstraat

Begin oktober wordt begonnen met de bouw van een multifunctionele accommodatie op de Vilniusstraat. De gemeente Haarlem wil het voormalig >>>
Boa Advies
Boa Advies
Afronding gevelherstel Technisch College Velsen

Onderwijsgroep Dumamare heeft BOA Advies gevraagd voor de directievoering van en het toezicht houden op de gevelrenovatie van het aan elkaar >>>
Boa Advies
Boa Advies
Start ontwerpfase Wognumerplantsoen Vrije School

Het schoolgebouw aan het Wognumerplantsoen is een rijksmonument. De bouwstijl van dit gebouw uit 1925 is >>>
Boa Advies
Boa Advies
Ontwerpfase nieuwbouw Vrij Scholen Schalkwijk gestart

Het schetsontwerp voor de nieuwbouw van het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool in Haarlem Schalkwijk is volop in >>>
Boa Advies
Boa Advies
Hoogste punt nieuwbouw Vellesan College bereikt

Op 7 juli jl vierde het Vellesan College het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw voor de vmbo-afdeling. Leerlingen lieten >>>
Boa Advies
Boa Advies
Oplevering nieuwe kantine Open Schoolgemeenschap Bijlmer

BOA Advies heeft in opdracht van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) het projectmanagement gevoerd van de bouw van een extra >>>
Boa Advies
Boa Advies
Kinderen als belangrijke stakeholders Waardevolle School

BOA Advies is als extern adviseur van het schoolbestuur betrokken bij het Project Waardevolle school. De Waardevolle School is een >>>
Boa Advies
Boa Advies
Eerste Paal Vellesan College

In week 6 is de eerste paal geslagen voor het nieuw te bouwen Vellesan College - >>>
Boa Advies
Boa Advies
Subsidie op zonnepanelen voor onderwijs en gemeenten door SDE+ 2016

Subsidie op zonnepanelen voor onderwijs en gemeenten door SDE+ 2016
In 2016 stelt de minister van Economische Zaken 8 miljard >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies bezoekt Onderwijsmuseum

BOA adviseurs bezochten het onlangs het gerestaureerde gebouw "De Holland" van architect Sybold van Ravesteyn in Dordrecht, waar het >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies voor onderwijshuisvesting start als bouwmanager voor gemeente Haarlem

BOA Advies heeft de aanbesteding gewonnen die de gemeente Haarlem had uitgeschreven. Het betreft het volledige bouwmanagement voor het >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies deelt kennis onderwijshuisvesting op kennismarkt Ruimte OK

Op dinsdag 10 november staat BOA Advies op de kennismarkt van de Kennisdag 2015 Grip op Kwaliteit georganiseerd door de stichting Ruimte OK. >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies: Ondertekening contract bouwmanagement nieuwbouw Vellesan College

Afgelopen maandag 13 oktober 2015 is in Haarlem het contract ondertekend voor de nieuwbouw van het Vellesan College, een school voor >>>
Boa Advies
Boa Advies
Innovatieve uitbreiding Metis Montessori Lyceum

Metis Montessori Lyceum bundelt krachten
Het Metis Montessori Lyceum aan het Oosterpark in Amsterdam heeft 700 >>>
Boa Advies
Boa Advies
Rudolf Steinerschool en Rudolf Steiner College Haarlem breiden uit.

BOA Advies en Stichting Vrijescholen Ithaka gaan aan de slag in Haarlem met onderwijshuisvesting. Het Rudolf Steiner College en de Rudolf >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies ondersteunt Partou bij huisvesting

Een van onze BOA Advies medewerkers gaat op interimbasis van start bij Partou, stichting voor de kinderopvang. Partou is een landelijke >>>
Boa Advies
Boa Advies
Budget gestuurd ontwerpen: Library Learning Centre UvA

Het gebouw REC H van de UvA met de daarin gevestigde faciliteiten zijn aangepast aan deze tijd; het interieur is gemoderniseerd, de >>>
Boa Advies
Boa Advies
Haarlem College als 'good practice' centraal bij seminar Akoestiek in Sporthallen

Het verbeteren van de akoestiek in de gymzalen vormde de kern van het seminar "Akoestiek in Sporthallen" van 9 maart jl. georganiseerd door >>>
Boa Advies
Boa Advies
ROC Rivor studenten aan de slag in praktijklab

Het praktijklab van ROC Rivor is een onderneming binnen de school. Gerund >>>
Boa Advies
Boa Advies
UvA Library Learning Centre in the picture

De verbouwing op het Roeterscomplex bij de Uva tot Library Learning Centre staat uitgebreid beschreven in het blad Pi, het magazine over >>>
Boa Advies
Boa Advies
Definitief ontwerp in zicht

BOA Advies werkt in opdracht van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) aan de uitbreiding van het geheel door BOA Advies >>>
Boa Advies
Boa Advies
OSB pakt ruimtegebrek aan

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) is een bijzondere school voor vwo, havo en vmbo waar leerlingen leren van elkaars talenten. De OSB >>>
Boa Advies
Boa Advies
Brandstichting in brede school Noorderbreedte Diemen

Afgelopen weekend is brand gesticht in de brede school Noorderbreedte in Diemen Noord. Deze brede nieuwbouwschool is in 2014 opgeleverd. De >>>
Boa Advies
Boa Advies
Bomen verdienen de ruimte

Soms staan bomen precies op de plek waar een nieuwbouwproject of uitbreiding van een school is gepland, in dit geval was dat de Open >>>
Boa Advies
Boa Advies
Oplevering uitbreiding scholengemeenschap Panta Rhei

Op 2 maart 2015 heeft BOA Advies officieel de uitbreiding en interne verbouwing van Scholengemeenschap Panta Rhei opgeleverd. Panta Rhei is >>>
Boa Advies
Boa Advies
Akoestiek in sporthallen: Seminar

Akoestiek in sporthallen en gymzalen is een veelbesproken onderwerp. Docenten ondervinden gehoorklachten, krijgen problemen met hun hun >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies aan de slag met Ithaka

Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben, aldus Ithaka. Ithaka is de stichting die tien vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies ondersteunt scholen bij aanvragen SDE subsidie voor duurzame energie

SDE+ subsidie voor o.a. zonnepanelen
BOA Advies heeft ruime ervaring opgedaan met het aanvragen van >>>
Boa Advies
Boa Advies
SnagR: handige tool bij opleveringen

Dat een beeld veel meer zegt dan duizend woorden is bekend. SnagR is zo'n tool dat dat waarmaakt en dat is veel minder bekend. SnagR is een >>>
Boa Advies
Boa Advies
Wijzigingen Programma van Eisen Frisse Scholen 2015

Het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen staat >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies verzorgt projectmanagement nieuwe brede school Diemen

Brede school De Kersenboom in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep is de jongste school in Diemen. Er worden meer woningen in de nieuwbouwwijk >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies in vaktijdschrift Onderwijs & Bouw

In het vaktijdschrift Onderwijs & Bouw van deze maand uitgebreid aandacht voor de nieuwbouw van de brede school in Diemen Noord: >>>
Boa Advies
Boa Advies
Delegatie uit Japan bij Open Schoolgemeenschap Bijlmer

BOA Advies heeft architecten uit Japan ontvangen en rondgeleid. De delegatie was op werkbezoek in Nederland en heeft diverse >>>
Boa Advies
Boa Advies
Opening nieuwe locatie kinderopvang SKOS

Half augustus heeft de stichting Kinderopvang SKOS de deuren van kinderdagverblijf Buitelstein aan de Kanariestraat in Haarlem-Noord >>>
Boa Advies
Boa Advies
Goed resultaat binnenmilieu Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Deze zomer is in verschillende vaklokalen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer een aanzienlijke reductie van het installatiegeluid >>>
Boa Advies
Boa Advies
REC H UvA omgebouwd tot Library Learning Centre

REC H is op 1 september in gebruik genomen. Op 30 september was de officiële opening van het nieuwe Learning Centre.
REC H, >>>
Boa Advies
Boa Advies
Een frisse school voor binnen en buiten

De Brede school in Diemen Noord, Noorderbreedte, heeft een zonnestroominstallatie in gebruik genomen met een vermogen van ruim 51500 Wp. >>>
Boa Advies
Boa Advies
Opening Montessori Kind Centrum de Amstel een feit

Vrijdag 5 september jl. is het Montessori Kind Centrum de Amstel officiël geopend. BOA Advies heeft het projectmanagement gevoerd voor >>>
Boa Advies
Boa Advies
Interne aanpassing bij Sterren College Haarlem

Bij het VMBO Sterren College, onderdeel van Onderwijsgroep Dunamare Haarlem, staat een interne aanpassing van bestaande ruimten >>>
Boa Advies
Boa Advies
Van Ostadestraat aangepast voor hedendaags onderwijs

Waar Felix Rottenberg op 24 april jl. het nieuwe gebouw van de mavo deelschool van het Montessori Lyceum Amsterdam heeft geopend, zwaaide >>>
Boa Advies
Boa Advies
Hoogste punt nieuwe SKOS locatie een feit.

Het hoogste punt van de in aanbouw zijnde kinderdagverblijf bij de Koningin Emmaschool in Haarlem Noord is bereikt doordat Annelies Zoomers, >>>
Boa Advies
Boa Advies
Zonnestroom installatie op schoolgebouw

BOA Advies verzorgt voor de Coöperatie Spirit Primair de aanbesteding van een prestatiecontract voor de levering van zonnestroom voor >>>
Boa Advies
Boa Advies
Scholengemeenschap Panta Rhei geeft nieuw licht aan werk Bogtman

In 2011 werd de Amstelveense Technische School waar scholengemeenschap Panta Rhei tot 2010 gehuisvest was gesloopt. Dit gebouw werd in 1964 >>>
Boa Advies
Boa Advies
Nieuw kinderdagverblijf voor SKOS

SKOS is een vertrouwde naam voor ouders met opgroeiende kinderen in Haarlem. BOA Advies verzorgt in opdracht van SKOS het projectmanagement >>>
Boa Advies
Boa Advies
Feestelijke opening Metis Montessori Lyceum

De verbouwing van het Cosmicus Montessori Lyceum is afgerond. Vandaag, 16 januari, wordt dit mooie pand aan de Mauritskade in Amsterdam op >>>
Boa Advies
Boa Advies
Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor PO en VO

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 11 november 2013 de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor PO >>>
Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies als projectleider bij bouw en verbouwing Hogeschool Leiden

BOA Advies heeft deze zomer de opdracht gekregen om als extern projectleider bouw en verbouwactiviteiten B/E/W onderwijsruimten van de >>>
Boa Advies
Boa Advies
Uitbreiding lokalen Hildebrand van Loonschool

BOA Advies heeft voor de Hildebrand van Loonschool als huisvestingsadviseur het project onderwijskundige vernieuwing begeleid. Met de gelden >>>
Boa Advies
Boa Advies
Bouw brede school Diemen Noord bereikt hoogste punt

In mei werd er door vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen en in het bijzijn van 660 kinderen en geïnteresseerde >>>
Boa Advies
Boa Advies
Uitbreiding Panta Rhei Amstelveen een feit


Panta Rhei in Amstelveen heeft volgens de planning de nieuwe uitbreiding van haar gebouw >>>

Boa Advies
Boa Advies
BOA Advies begeleidt twee projecten voor SKOS.

SKOS is met vijf kinderdagverblijven, 12 buitenschoole opvang locaties en 27 peuterspeelzalen in Haarlem en Spaarndam een bekende en >>>
Boa Advies
Boa Advies
Verbetering binnenklimaat theaterzaal Open Schoolgemeenschap Bijlmer

BOA Advies is gevraagd voor de verbetering van het binnenklimaat van de theaterzaal van de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). De >>>
Boa Advies
Boa Advies
Adviesopdracht voor aanpassing technieklokalen voor de vakmanschapsroute MCO.

Het Montessori College Oost- onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam - heeft BOA Advies gevraagd mee te denken over het >>>
Boa Advies
Boa Advies
Onderzoek binnenmilieu op het MBO college Hilversum afgerond

Het facilitair bedrijf van het ROC van Amsterdam heeft BOA Advies gevraagd onderzoek te doen naar het binnenmilieu van het MBO College te >>>
Boa Advies
Boa Advies
Aanbesteding van de uitbreiding van de Panta Rhei geslaagd

De aanbesteding van de uitbreiding van gebouwdeel B van de scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen die is ontworpen door Snelder >>>
Boa Advies
Boa Advies
Nieuwbouw De Werf wordt integraal kindcentrum

Basisschool De Werf, Kinderopvang Partou en gemeente Zaanstad werken samen aan een integraal kindcentrum. Op vrijdag 17 mei ondertekenden de >>>
Boa Advies
Boa Advies
Toiletten op scholen verdienen aandacht

Onderzoek in opdracht van OCW op circa honderd scholen wijst uit dat bijna driekwart van de schooltoiletten slecht wordt schoongemaakt. Voor >>>
Boa Advies

© 2012 - BOA BOA is lid van NL Ingenieurs en is in het bezit van ISO 9001 certificering