Onderwijshuisvesting is maatwerk. BOAadvies neemt op betrokken en daadkrachtige wijze werk uit handen.

Diensten

Diensten onderwijshuisvesting: van onderzoek tot bouwmanagement

Onderwijshuisvesting is maatwerk. BOAadvies neemt op betrokken en daadkrachtige wijze werk uit handen. Dit kan gaan om een renovatie van uw gebouw, het opstellen van een integraal huisvestingsplan, advisering rondom doordecentralisatie of de verbetering van het binnenmilieu van uw school of onderwijsgebouw.

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek & advies en bouwmanagement. Het compacte team adviseurs is onderling betrokken bij het ontwerp, de realisatie en exploitatie & onderhoud. Dit biedt u als gebruiker een groot voordeel. BOAadvies kent de wensen en eisen die van belang zijn voor gebruik en onderhoud van bijvoorbeeld schoolgebouwen en houdt daar bij de ontwerpfase rekening mee. Altijd gericht op duurzame oplossingen. Wij denken in mogelijkheden en kansen en creëren zo, samen met u, een optimale leer- en werkomgeving, of dat nu een nieuw gebouw betreft of een reeds bestaand gebouw dat aangepast dient te worden.

Hiernaast vindt u de verschillende diensten die BOAadvies. BOAadvies heeft specifieke expertise opgebouwd met onderwijshuisvesting.

Diensten

Om u als schoolbestuur of gemeente van het juiste advies te voorzien, is vaak aanvullend onderzoek nodig. Dit kan een locatieonderzoek of een haalbaarheidsonderzoek zijn. We zorgen voor een gedegen onderbouwing door kennis van – en praktijkervaring met – de geldende wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen rond huisvesting. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huisvestingsbeleid of investeringsbegrotingen. Hiernaast vindt u onze adviesmogelijkheden op vrijwel elk gebied. Lees verder
Na oplevering van een nieuw of gerenoveerd onderwijsgebouw is het de uitdaging om het gebouw in uitstekende staat te houden en het gebruik te optimaliseren. Met facilitair management biedt BOAadvies ondersteunende diensten voor (beleids)ontwikkeling en beheer van accommodaties. Onze specialisten staan klaar om u te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de inkoopondersteuning, controle en uitvoeringsbegeleiding. Hiernaast vindt u werkzaamheden die wij u graag uit handen nemen. Lees verder
BOAadvies kan het hele bouwmanagement van uw school of instelling op zich nemen. Dit betekent dat wij de hele operationele leiding van het project hebben, uiteraard steeds in overleg met u. Van het idee voor nieuw- of verbouw tot het moment van ingebruikname, moet veel werk worden verzet. In elke fase van uw bouwproject zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding en fungeert als gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Welke werkzaamheden kan BOAadvies van u overnemen? Lees verder
BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO² neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. Lees verder