Een frisse school voor binnen en buiten
mm
BOAadvies

< Terug naar alle nieuwsberichten

Een frisse school voor binnen en buiten

De Brede school in Diemen Noord, Noorderbreedte, heeft een zonnestroominstallatie in gebruik genomen met een vermogen van ruim 51500 Wp. Daarmee wordt 25 % van de totale energiebehoefte van de brede school gecompenseerd. De zonnestroominstallatie draagt bij aan een reductie van CO2 uitstoot met 27 ton per jaar en een vermindering van de fijn stof met 27 ton per jaar. De Noorderbreedte is niet alleen een school met een goed binnenmilieu, maar zij draagt ook bij aan een beter milieu.
De prijs van de zonnestroominstallatie heeft bij de aanbesteding geen rol gespeeld. De installatie is volledig op kwaliteitscriteria gegund. De opdrachtnemer is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de realisatie en voert aansluitend het meerjaren onderhoud uit. Het contract is tot stand gekomen op basis van de UAV GC 2005.

BOA-Advies heeft in de afgelopen zes jaar veel ervaring met deze vorm van contracten opgedaan. BOA-Avies heeft dit project begeleid, alle contractdocumenten en vraagspecificaties opgesteld. Een onafhankelijk adviesbureau heeft voor de oplevering getoetst of de installatie voldoet aan alle gestelde prestatie-eisen.

Wilt u meer informatie over dit project of over vergelijkbare projecten, neem dan contact op met René van der Willigen, directeur BOA-Advies voor onderwijshuisvesting. Telefoon 020-4942363