BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan.

Excursies onderwijshuisvesting

Excursies onderwijshuisvesting

BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO² neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. Wij bieden rondleidingen vanuit:

  • historisch perspectief: schoolgebouwen in Amsterdam of in Nederland;
  • thematisch perspectief zoals duurzaamheid, binnenklimaat, etc;
  • de functionele hoek: voormalige ambachtsscholen, primair of voorgezet onderwijs;
  • specifieke onderwijskundige concepten of vormen zoals meervoudige intelligentie, Dalton, etc.

Wij maken op basis van uw wensen een passend programma. De rondleidingen kunnen binnen en buiten Amsterdam plaatsvinden. Een buitenlandse excursie behoort eveneens tot de mogelijkheden. In overleg met u kunnen we een excursie op maat aanbieden. Voor uw (buitenlandse) relaties, uw bedrijf of afdeling, of samen met andere geïnteresseerde collega’s op hetzelfde werkgebied zoals architecten, beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting bij gemeenten, historici. De rondleidingen worden altijd begeleid door experts op het betreffende gebied.

Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

BOA-excursies:
Maarten Boelsma
T: 020 – 494 23 63
E: post@boa-advies.nl

Onze andere diensten

Om u als schoolbestuur of gemeente van het juiste advies te voorzien, is vaak aanvullend onderzoek nodig. Dit kan een locatieonderzoek of een haalbaarheidsonderzoek zijn. We zorgen voor een gedegen onderbouwing door kennis van – en praktijkervaring met – de geldende wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen rond huisvesting. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huisvestingsbeleid of investeringsbegrotingen. Hiernaast vindt u onze adviesmogelijkheden op vrijwel elk gebied. Lees verder
Na oplevering van een nieuw of gerenoveerd onderwijsgebouw is het de uitdaging om het gebouw in uitstekende staat te houden en het gebruik te optimaliseren. Met facilitair management biedt BOAadvies ondersteunende diensten voor (beleids)ontwikkeling en beheer van accommodaties. Onze specialisten staan klaar om u te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de inkoopondersteuning, controle en uitvoeringsbegeleiding. Hiernaast vindt u werkzaamheden die wij u graag uit handen nemen. Lees verder
BOAadvies kan het hele bouwmanagement van uw school of instelling op zich nemen. Dit betekent dat wij de hele operationele leiding van het project hebben, uiteraard steeds in overleg met u. Van het idee voor nieuw- of verbouw tot het moment van ingebruikname, moet veel werk worden verzet. In elke fase van uw bouwproject zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding en fungeert als gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Welke werkzaamheden kan BOAadvies van u overnemen? Lees verder
BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO² neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. Lees verder