Wij werken met een team van technische en creatieve mensen met uiteenlopende expertise en zijn gericht op duurzame oplossingen van hoogwaardige kwaliteit.

Expertise

Specialisten onderwijshuisvesting, onderhoud en beheer

BOAadvies werkt op het grensvlak van uitvoering en strategie en levert daardoor toegevoegde waarde.

Vastgoedportefeuilles zijn niet meer statisch. Naast afwegingen rond onderhoud, technisch beheer en verduurzaming zijn er ook vragen rond krimp en groei en veranderende eisen aan de leer- en werkomgeving. Een meerjarenonderhoudsplanning alleen voldoet dan niet meer. U zoekt een adviseur die op de verschillende niveaus kan schakelen en de juiste adviezen in perspectief geeft.

BOAadvies werkt met een team van technische en creatieve mensen met uiteenlopende expertise en zijn gericht op duurzame oplossingen van hoogwaardige kwaliteit. BOAadvies wordt vaak gevraagd voor het projectmanagement voor de huisvesting van bijvoorbeeld brede scholen, de verbouwing of renovatie van een schoolgebouw of voorzieningen voor buitenschoolse- en kinderopvang. Gemeenten, schoolbesturen en besturen van de kinderopvang zien ons als een ervaren sparringpartner. Door onze ruime ervaring als projectmanager, bouwmanager en technisch beheerder binnen onderwijshuisvesting & welzijn hebben we specialistische kennis opgedaan over alle aspecten van binnenmilieu, asbest, beheer en exploitatie.

Neem gerust contact op met BOAadvies voor onderwijshuisvesting als u een vraag heeft over een van deze onderwerpen 020 – 494 23 63 of wanneer u één van de locaties wilt bezoeken om ideeën op te doen.

Expertise

Het aanpassen, uitbreiden, bouwen, renoveren of onderhouden van uw gebouw kan gecompliceerd zijn. Naast alle wet- en regelgeving, wensen van de gebruikers, omgevingsfactoren, de selectie en aansturing van verschillende (onder) aannemers en budgetbeheer is voortdurende aandacht voor al deze aspecten noodzakelijk. Niet iets dat u er even bij doet. BOAadvies helpt door zaken van u over te nemen. U bepaalt wat we doen of waar we u over adviseren. Dit kan het gehele bouwmanagement zijn of alleen die delen die u wilt uitbesteden. Wij communiceren steeds helder over de voortgang en vormen samen het projectteam voor de realisatie hiervan. U heeft één aanspreekpunt.
BOAadvies heeft ruime ervaring om scholen, kinderopvang en publieke ruimten – nieuwbouw en bestaand – te voorzien van een gezond en comfortabel binnenklimaat. Bij binnenmilieu kijken we naar de volgende asspecten: temperatuur en luchtvochtigheid, de ventilatie, verlichting en geluid. Wij doen onderzoek naar klachten om het probleem op te sporen. Per fase gaan we na of uw wensen realiseerbaar zijn en geven we u het juiste advies. Met maatwerk zorgen we voor minimale overlast en maximaal effect. BOAadvies is volledig op de hoogte van regelgeving en subsidiemogelijkheden. Binnenklimaat, binnenmilieu scholen.
Bij een gebouw dat zo intensief wordt gebruikt als een school of een multifunctionele accommodatie is brandveiligheid natuurlijk BOA’s grote aandachtspunt. Op dit gebied heeft BOAadvies uiteraard uitgebreide ervaring.
BOAadvies voor onderwijshuisvesting kan u begeleiden bij asbestinventarisaties en heeft hiermee ruime expertise opgebouwd. BOAadvies helpt om het gehele asbesttraject voor u te begeleiden. BOAadvies is gesprekspartner voor u en de lokale overheid. Verder verzorgen wij de aanbesteding voor de inventarisatie en de sanering van asbest en het begeleiden bij de totstandkoming van verschillende contracten die met uitvoerende partijen worden aangegaan. Wij begeleiden ook de werkzaamheden bij de uitvoering. In veel gevallen wordt het asbest verwijderd, maar soms blijft het asbest in het pand. Dan stellen wij een beheersplan asbest voor u op. BOAadvies verzorgt al deze aspecten voor u en u adviseert in de processtappen die nodig zijn om een veilige situatie te creëren en behouden in uw schoolgebouw.
Door vanaf het begin af aan mee te denken over beheer en exploitatie van uw gebouwen voorkomt u met BOAadvies verrassingen. We kennen de praktijk, het gebruik, de juridische kanten en de regelgeving. Wij kunnen de kosten, (neven)inkomsten, medegebruik, de bedrijfsvoering, het onderhoud en andere mogelijkheden voor u in beeld brengen. We kunnen adviseren en berekenen.
Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Deze taak lag voorheen bij de gemeente en is overgeheveld naar de schoolbesturen. BOAadvies ondersteunt schoolbesturen bij deze verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Bij deze doordecentralisatie van het buitenonderhoud is het van groot belang dat het schoolbestuur of een gemeente inzicht krijgt in de randvoorwoorden, de voordelen en risico’s die het met zich mee brengt. BOAadvies heeft veel kennis en kunde in huis om deze trajecten te begeleiden en schoolbesturen en gemeenten van goed advies te dienen. Onderzoek naar de wenselijkheid en de mate van doordecentralisatie wordt door BOAadvies verzorgd.
De financiering van uw huisvesting is essentieel. Een realistische inschatting van de kosten is hierbij heel belangrijk. BOAadvies kan voor u een bouwkostenraming, investeringsberekening of een prognose maken. Dit is slechts een deel van de financiele producten die we leveren. Altijd onderbouwd.
BOAadvies kan u adviseren over het aanpassen van de huisvestingsverordening aan uw specifieke situatie. Wij weten welke partijen hierbij betrokken zijn, we kennen de discussiepunten en de procedures uit de praktijk. We zijn altijd op de hoogte van de nieuwe regels en ontwikkelingen en kunnen u van het juiste advies voorzien.
De keuze voor de onderwijsfilosofie is uiteraard van u, wij zorgen ervoor dat het gebouw optimaal geschikt wordt voor uw doel. BOAadvies is gespecialiseerd in onderwijshuisvesting, in de volle breedte. Of het nu om klein groepsonderwijs, een sciencelab, passend onderwijs of andere wensen gaat. Wij realiseren het.
BOAadvies ondersteunt u bij de aanvraag van vergunningen zoals de omgevingsvergunning. BOAadvies kan alle trajecten doen: van het indienen van de juiste gegevens tot het afhandelen. U heeft er geen omkijken meer naar.
Met BOAadvies als partner haalt u de juiste kennis in huis. BOA-adviseurs beschikken over up-to-date kennis van de actuele wet & regelgeving voor onderwijshuisvesting & welzijn.
Schoolbesturen en scholen hebben de opdracht passend onderwijs aan te bieden. Het opnemen van leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben kan tot gevolg hebben dat de schoolgebouwen moeten worden aangepast. De eventuele aanpassingen hebben een relatie met de beperking van de leerling en de zorg die voor deze leerling nodig is. BOAadvies houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kan u adviseren over aanpassingen binnen bestaande gebouwen.