Na oplevering van een nieuw gebouw is het de uitdaging om deze in uitstekende staat te houden. Met facilitair management biedt BOAadvies ondersteunende diensten voor (beleids)ontwikkeling en beheer van accommodaties.

Facilitair management onderwijshuisvesting

Facilitair management onderwijshuisvesting

Onderhoudsbeheer
Met BOAadvies krijgen uw gebouwen en inventaris maximale zorg en aandacht. U wilt natuurlijk ook in de toekomst beschikken over hoogwaardige faciliteiten. Daarbij heeft u te maken met steeds strengere Arbo- en milieunormen. BOAadvies is hier volledig van op de hoogte en kan u uitstekend adviseren over bijvoorbeeld onderhoudscontracten.

Energiebeheer
BOAadvies kan u helpen het energiegebruik te reduceren. Het optimaliseren van de bestaande installaties, het afsluiten van energiecontracten of het heel precies afstemmen van de energie op de gebruiksbehoefte behoort tot de mogelijkheden.

Schoonmaakbeheer
BOAadvies ondersteunt bij het afsluiten van goede contracten voor schoonmaakbeheer. BOAadvies kan afspraken maken over de kwaliteit van geleverde diensten en deze kwaliteit middels metingen waarborgen.

Inventarisbeheer
BOAadvies kan helpen bij het maken van lange termijn keuzes rond de inventaris binnen de normvergoeding en houdt rekening met de jaarlijkse keuring, het beheer en onderhoud.

Gebouwdossier
Met het gebouwdossier verzamelt BOAadvies die documenten die te maken hebben met het gebouw, zoals: bouwtekeningen, documenten, handleidingen, schema’s, garanties en contracten. Dit dossier functioneert als een soort managementinformatiesysteem waardoor scherpe prognoses, meerjaren onderhoudsplannen, etc. gemaakt kunnen worden.

Medegebruik & verhuur
BOAadvies kent de praktijk en de regels die gelden voor scholen rond het onderlinge gebruik van onderwijsruimten bij leegstand. Ook zijn we volledig op de hoogte van het gebruik door derden. We geven u inzicht in de financiële (on)mogelijkheden en wenselijkheden. Wij adviseren schoolbesturen en gemeenten graag hierover.

Arbo, veiligheid & mileu
BOAadvies ondersteunt scholen of welzijninstellingen bij het voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen en om te voldoen aan de eisen van de gebruiksvergunning. BOAadvies is uitstekend op de hoogte van risico-inventarisaties, het begeleiden van asbestinventarisaties en keuringen van – en het onderhoud speelmaterialen.

Contractmanagement
Complexe contracten beoordelen is een vak apart en bij onderwijshuisvesting of vastgoedontwikkeling helemaal. BOAadvies heeft scherpe expertise op het gebied van contractmanagement en adviseert over de verschillende contracten. Ook kunnen we helpen bij het afsluiten van contracten. Wij zijn pas tevreden als al uw contracten goed zijn afgedicht en er een goede balans is tussen kwaliteit en kosten.

Denkt u dat facilitair management ook u verder kan brengen? Neem gerust contact op met BOAadvies voor onderwijshuisvesting:
T: 020 – 494 23 63.

Diensten

Om u als schoolbestuur of gemeente van het juiste advies te voorzien, is vaak aanvullend onderzoek nodig. Dit kan een locatieonderzoek of een haalbaarheidsonderzoek zijn. We zorgen voor een gedegen onderbouwing door kennis van – en praktijkervaring met – de geldende wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen rond huisvesting. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het opstellen van huisvestingsbeleid of investeringsbegrotingen. Hiernaast vindt u onze adviesmogelijkheden op vrijwel elk gebied. Lees verder
Na oplevering van een nieuw of gerenoveerd onderwijsgebouw is het de uitdaging om het gebouw in uitstekende staat te houden en het gebruik te optimaliseren. Met facilitair management biedt BOAadvies ondersteunende diensten voor (beleids)ontwikkeling en beheer van accommodaties. Onze specialisten staan klaar om u te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de inkoopondersteuning, controle en uitvoeringsbegeleiding. Hiernaast vindt u werkzaamheden die wij u graag uit handen nemen. Lees verder
BOAadvies kan het hele bouwmanagement van uw school of instelling op zich nemen. Dit betekent dat wij de hele operationele leiding van het project hebben, uiteraard steeds in overleg met u. Van het idee voor nieuw- of verbouw tot het moment van ingebruikname, moet veel werk worden verzet. In elke fase van uw bouwproject zorgt BOAadvies voor heldere, professionele begeleiding en fungeert als gesprekspartner voor alle betrokken partijen. Welke werkzaamheden kan BOAadvies van u overnemen? Lees verder
BOAadvies organiseert excursies naar scholen en multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn, of ergens voor staan. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO² neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie. Lees verder