Goed resultaat binnenmilieu Open Schoolgemeenschap Bijlmer
mm
BOAadvies

< Terug naar alle nieuwsberichten

Goed resultaat binnenmilieu Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Deze zomer is in verschillende vaklokalen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer een aanzienlijke reductie van het installatiegeluid gerealiseerd. Waar eerst lucht werd toegevoegd in de lokalen via verzinkstalen spiraalbuizen en roosters wordt dat nu gerealiseerd met luchtsokken. Naast de reductie van installatiegeluid met ruim 10dB is een bijkomend aspect dat lucht beter verdeeld wordt ingebracht, de esthetische uitstraling is verbeterd en in verschillende lokalen ook de daglichttoetreding.

BOAadvies adviseert de OSB bij te nemen maatregelen voor verbetering van het binnenmilieu in het gebouw. Wij hebben daarvoor een meerjaren stappenplan uitgewerkt voor realisatie van verbetering van de energieprestatie, het thermisch comfort, de luchtkwaliteit en akoestiek.
Het stappenplan is tot stand gekomen na onderzoek en uitwerking tot verbetermaatregelen naar een technisch en strategisch plan.
De ambities van het schoolbestuur zijn daarbij vooraf vertaald naar haalbare en goed (eenduidig) vast te stellen kwaliteitskenmerken.
BOAadvies heeft veel ervaring en expertise opgebouwd met het doen van onderzoek naar binnenmilieu aspecten in schoolgebouwen. BOAadvies kan individuele knelpunten zichtbaar maken in de bredere context van de totale kwaliteit van het gebouw en vigerende wet- en regelgeving.

Wilt u meer informatie over dit project of over vergelijkbare projecten, neem dan contact op met René van der Willigen, directeur BOAadvies voor onderwijshuisvesting. Telefoon 020-4942363