Innovatieve uitbreiding Metis Montessori Lyceum
mm
BOAadvies

< Terug naar alle nieuwsberichten

Innovatieve uitbreiding Metis Montessori Lyceum

Metis Montessori Lyceum bundelt krachten
Het Metis Montessori Lyceum aan het Oosterpark in Amsterdam heeft 700 leerlingen en groeit naar 900 leerlingen. Het bruto vloeroppervlak wordt verdubbeld door een nieuw aan te bouwen deel. Het Lyceum heeft eigen terrein aan de rand van het Oosterpark. Stadsdeel Oost werkt aan de renovatie van het Oosterpark en aan verdubbeling van het openbaar groen: Verdubbeling Oosterpark. Het Metis Montessori Lyceum wil met de gemeente samenwerken door het eigen terrein openbaar te maken en onderdeel te laten zijn van het park. De realisatie van dit plan vergt nauwe afstemming over programmawensen, ontwerp, inrichting, het beheer en onderhoud en de bekostiging tussen betrokken partijen. Voor de school betekent het dat de uitbreiding van het gebouw zich op evenwichtige wijze moet gaan verhouden tot het park. De school wil graag een hoge kwaliteit buitenruimte en variatie in de voorzieningen. Het eindresultaat moet zijn dat het openbaar maken en toevoegen aan het park van het privéterrein voor school- en parkbezoekers meerwaarde oplevert. Aandachtspunten zijn dat de middelbareschoolleerlingen zich in en rond het schoolgebouw vrij en veilig voelen, dat onderdelen van het curriculum zich deels in de buitenruimte afspelen en dat gebouwen en park één geheel vormen.

School en park gaan samen
De school voegt met lokale overheid en private partijen waarde toe aan het publieke Oosterpark. De waarde wordt gerealiseerd door programma, ontwerp, inrichting realisatie, beheer en onderhoud van het terrein en verschijningsvorm van de uitbreiding vergaand integraal af te stemmen. Bijzondere onderdelen zijn: een pauzelandschap dat buiten schooltijden skatebaan is voor publiek; ondergrondse fietsstalling voor leerlingen waardoor het park zichtbaar blijft; de gevel vormt onderdeel van een kunstwerk; het sportterrein is beschikbaar voor school en parkbezoekers; de groeninrichting in het park wordt afgestemd op het educatieprogramma van de school; het afvalmanagement van de school en hotel wordt, mogelijk ondergronds, gecombineerd.

Innovatief omgaan met ruimte
Het Lyceum draagt in verregaande mate aan bij aan de leefomgeving door het terrein openbaar te stellen en benodigde functies zoals sport, pauzeruimte en schooltuin deel te laten uitmaken van het Oosterpark. Het Lyceum halveert het aantal parkeerplaatsen op het terrein en geeft de nieuwbouw een bijzonder aantrekkelijke verschijning door architectuur en kunst. De school investeert onder andere in nieuwe bomen en de inrichting van het terrein. De intensieve en creatieve samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, tussen publieke en private partijen creëert nieuwe mogelijkheden en gezamenlijke oplossingen die over grenzen van klassieke projecten heen gaan.
Betrokken partijen
Metis Montessori Lyceum, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost – Verdubbeling Oosterpark
Buro Sant en Co – Ontwerper Oosterpark
Atelier Pro – Ontwerp uitbreiding school
Kunstenaar Chris Kabel (onder voorbehoud) – kunst aan de gevel
BOAadvies – Projectmanagement van de uitbreiding Metis Montessori Lyceum

Foto 1: Ontwerp buro Sant en Co
Foto 2: Luchtfoto Google Maps
Foto 3: Ontwerp buro Sant en Co
Foto 4: Ontwerp Atelier Pro