Kinderen als belangrijke stakeholders Waardevolle School
mm
BOAadvies

< Terug naar alle nieuwsberichten

Kinderen als belangrijke stakeholders Waardevolle School

BOAadvies is als extern adviseur van het schoolbestuur betrokken bij het Project Waardevolle school. De Waardevolle School is een concept dat wordt ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC), Vrije School Zaanstreek, onderdeel van Ithaka, en diverse participanten van DGBC.
Ingrediënten van ‘De Waardevolle School’ zijn een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid.
Als onderdeel van een inventarisatiefase hebben de kinderen uit groep 6 van de Vrije School Zaanstreek op vrijdag 19 februari een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd voor het project. Het onderzoek door de kinderen is een eerste stap en belangrijk onderdeel van de inventarisatiefase die momenteel wordt uitgevoerd. In maart volgt een visiemeeting met het docententeam, een energiebesparingsonderzoek en een CO2 footprintberekening. Deze input wordt in maart en april vertaald naar een concreet plan voor de verduurzaming van het schoolgebouw, de organisatie en het lesmateriaal dat wordt ontwikkeld voor de Waardevolle School.
Educatie
Na een gastles duurzaamheid door ”gastmeester” Joost Bennekers, mochten de kinderen zelf op onderzoek uit. Dit deden ze aan de hand van BREEAM junior. Dit is een interactieve lesmethode waarmee leerlingen hun eigen schoolgebouw op duurzaamheid onderzoeken en beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van tien categorieën: afval, communicatie, energie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voedsel en water.

Belangrijkste stakeholders
Annemarie van Doorn, directeur DGBC: ”Door de kinderen te betrekken en hen een stem te geven, krijgen we inzicht in de wensen van de belangrijkste stakeholders. Zij vertellen ons hoe hun school er in de toekomst uit zou moeten zien”.
Op hun verkenningstocht door de school constateerden de kinderen dat er nog genoeg te verbeteren valt op hun school. Zo is het binnenklimaat niet optimaal en het CO2 gehalte te hoog. Dit is wel te verbeteren door de ramen open te zetten maar daardoor wordt het koud in de klassen en gaat er veel energie verloren. Ook constateerden de kinderen dat de lampen soms onnodig branden en plastic niet apart wordt ingezameld.
Kinderen laten ons zien dat er met inzicht en gedragsmaatregelen al veel is bij te sturen Joost Bennekers: “Dit is dan ook een aanvullende uitdaging bij de verduurzaming van bestaande gebouwen. Het gaat niet alleen om de fysieke maatregelen maar zeker ook om hoe het gebouw wordt gebruikt”.