"Wat belangrijk is, is dat BOAadvies zorgt dat het project binnen het budget blijft. Ik beveel BOAadvies zeker aan.” Annelies Zoomers, directeur SKOS Haarlem.

Klanten

Specialisten onderwijshuisvesting

BOAadvies werkt voor verschillende opdrachtgevers, voor schoolbesturen van het speciaal onderwijs, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Hogescholen en universiteiten, gemeenten en gemeentelijke diensten behoren tot onze opdrachtgevers. Ook welzijnsinstellingen weten BOAadvies te vinden.

De opdrachten zijn al net zo divers: van onderzoek & advies tot en met het volledige bouwmanagement, beheer en exploitatie van een brede school of een integraal kindcentrum. Kortom onderwijshuisvesting en huisvesting voor welzijnsinstellingen in de volle breedte. Hiernaast vindt u een kort overzicht van enkele recente opdrachtgevers:

Neem gerust contact op met BOAadvies voor onderwijshuisvesting als u een vraag heeft over een van deze onderwerpen 020 – 494 23 63 of wanneer u één van de locaties wilt bezoeken om ideeën op te doen.

Onze klanten

Wij zochten iemand voor o.a. professioneel gebouwenbeheer en hoorden via via over BOAadvies. Wij zijn samen aan de slag gegaan en ik ben echt heel tevreden over deze samenwerking. Elke opmerking of mail wordt opgepakt en ik hoef nergens achter aan, dat geeft heel veel rust. Wat ook heel belangrijk is, is dat BOAadvies zorgt dat het project binnen het budget blijft. Ik beveel BOAadvies zeker aan.” Annelies Zoomers, directeur SKOS Haarlem.
”Wij hebben meerdere keren met BOAadvies gewerkt, dat geeft vertrouwen. We merken dat ze snel zaken oplossen, er is een open communicatie en de effectiviteit neemt toe. Daarnaast is er een prettige verstandhouding met de betrokken adviseurs” Ferd Stouten, Bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
BOAadvies werkt in opdracht van het bestuur aan onderhoudsjaarplannen voor de stichting voortgezet onderwijs Kennemerland (SVOK). SVOK bestuurt vier scholen in de regio Kennemerland. Het Bonhoeffercollege en Jac. P. Thijsse College in Castricum en het Kennemer College met vestigingen in Beverwijk en Heemskerk. Het motto van het deze scholen is “Op weg naar excellentie”. Dit betekent dat de scholen zich inzetten om het beste uit iedere leerling te halen, onafhankelijk van het schooltype dat de leerling volgt. BOAadvies heeft de jaarplannen opgesteld en de uitvoering hiervan wordt deels begeleid. Tevens wordt er gewerkt aan het verbeteren en aanpassen van het binnenklimaat aan de huidige normen op diverse locaties.
”Dunamare heeft BOAadvies opdracht gegeven voor het begeleiden van enkele van hun projecten. Onderwijsgroep Dunamare is verantwoordelijk voor 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn). Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met een eigen identiteit en karakter. Wat deze 24 scholen delen, is één belangrijke ambitie: het beste te halen uit iedere leerling, individuele talenten ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken. BOAadvies begeleidt diverse projecten. Zo is de uitvoeringsfase van de verbouwing van de praktijkschool Oost ter Hout in Haarlem door BOAadvies begeleid. BOAadvies voert momenteel het volledige bouwmanagement van de vervangende nieuwbouw van het Vellesan College. BOAadvies begeleidt eveneens de plaatsing van zonnepanelen op diverse locaties waarmee de scholen investeren in duurzame energie. Dunamare ontvangt voor dit initiatief SDE+ subsidie.”