Een nieuw onderkomen voor de Vrijeschool Kairos
mm
Rene van der Willigen

< Terug naar alle projecten

Een nieuw onderkomen voor de Vrijeschool Kairos

Vanuit een sterke wens van ouders is de Vrijeschool Kairos ontstaan, de eerste vrije basisschool in Amsterdam-Noord . De school valt onder het bestuur van de Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam en is sinds augustus 2016 een dependance van de Geert Groote School 2. De vrijeschool Kairos stimuleert leerlingen een balans vinden tussen het cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Sinds 4 september jl. wordt in het onderwijsgebouw aan het Wognumerplantsoen (Amsterdamse School) voor het eerst lesgegeven.

Het gebouw aan het Wognumerplantsoen is in Amsterdam een karakteristiek gebouw en is tevens een Rijksmonument. Van oudsher is het een onderwijsgebouw maar het heeft de afgelopen jaren meerdere functies vervult: van speciaal onderwijs, naar een slagersvakschool tot een hippe antikraak. Met de komst van Kairos was de uitdaging om het gebouw opnieuw geschikt te maken voor vrijeschoolonderwijs, met een inrichting die paste bij de lesmethodes, de toetsingsvormen en de schoolactiviteiten van het vrijeschoolonderwijs. BOA-advies is gevraagd om dit project te begeleiden en uit te voeren.

Lees verder onder de foto’s

Figuur 1 Euritmiezaal oud – > nieuw

Voor dit project – een grootschalige revitalisatie van het interieur – was geen kant en klaar plan beschikbaar, geen bestek en geen inzicht in de technische staat van het gebouw. Voor BOA-advies was de grootste uitdaging dat maar acht (8) weken tijd beschikbaar was om het project volledig uit te voeren; het moment vanaf de vraagstelling (1 juli 2017) tot en met de ingebruikname (4 sept. 2017). Het project is uitgevoerd in een bouwteam, waarbij het proces van besluitvorming en uitvoering van werkzaamheden parallel liepen, zodat ontwerp, inhuizen en uitvoering integraal werden aangepakt.

BOAadvies heeft zowel op bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig gebied bedrijven kunnen vinden die direct konden starten met de werkzaamheden. Gedurende het proces van inpassing en renovatie kwamen gebreken aan het licht, die ter plekken moesten worden verholpen.

Lees verder onder de foto’s

Wat hebben we gedaan:

  • Het gebouw is geschilderd, waardoor het een frisse uitstraling heeft gekregen,
  • Het gebouw heeft van oudsher kleine leslokalen (ongeveer 42m² p. leslokaal). We hebben meer bergruimte gecreëerd door wandmeubels te plaatsen in de bestaande muur nissen. In de kleurterlokalen is door het toepassen van entresol extra vloeroppervlakte gecreëerd;
  • We hebben een vergunning voor brandveiligheid aangevraagd;
  • Het aanpassen/ verbeteren van brandcompartimentering. Ook is de brandmeldinstallatie is geheel vervangen;
  • Het bestaande riolering bleek doorgerot en verstopt en is vervangen;
  • Op diverse locaties zijn data aansluitingen gerealiseerd. Daarnaast beschikt de school nu over een WIFI netwerk en telefonie.

Om de strakke planning te waarborgen bestond het werk daarnaast ook uit bijna dagelijkse controle op de bouw. Door het feit dat het niet duidelijk was wat deze revitalisatie inhield, was voor alle partijen de financiële uitdaging groot. BOAadvies was verantwoordelijk voor de bewaking van het budget. Ook daarin is BOAadvies met de samenwerkende bedrijven en het schoolbestuur geslaagd! En natuurlijk hebben we het bestuur en de schoolleiding tijdens de werkzaamheden volledig ontzorgd. De school is op 4 september 2017 door een tevreden schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders en vooral kinderen in gebruik genomen.

Meer informatie

Soufyan Agarad
s.agarad@boa-advies.nl
06-2257 8712

René van der Willigen
r.vanderwilligen@boa-advies.nl
06 54 79 50 54